תרומות

תרומה באמצעות פאייפאל

$

הקש כאן את הסכום לתרומה

פרטים אישיים

די לבנות בית חולים מתחת לגשר